Regulamin sklepu

 1. Warunki ogólne
  • 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.Hurtownia-Majster.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  • 2. Sklep www.Hurtownia-Majster.pl prowadzony jest przez firmę:
   P.H.U.P Macton Jarosław Duda
   ul. Opolska 26
   46-045 Turawa
   NIP: 754-026-70-29.
  • 3. Zakupy w sklepie internetowym www.Hurtownia-Majster.pl oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.
  • 4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.Hurtownia-Majster.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli. Zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji firmy.
  • 5. Zawartość hurtowni internetowej www.Hurtownia-Majster.pl (opisy, grafika, loga, ikony, zdjęcia) stanowi własność firmy P.H.U.P Macton lub firm współpracujących: producentów, importerów i objęta jest ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania całości witryny lub jej części bez zgody firmy P.H.U.P Macton.
  • 6. Ceny w sklepie internetowym mogą się różnić od cen w sklepie stacjonarnym.
 2. Procedura składania i realizacji zamówień
  • 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Możliwy jest zakup zarówno osób zarejestrowanych jak i bez rejestracji.
  • 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.
  • 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
  • 4. W przypadku zamówienia towaru, którego nie ma na magazynie lub u dostawców klient jest niezwłocznie o tym informowany. Do niego należy podjęcie decyzji czy zamówienie ma zostać anulowane, zrealizowane częściowo czy termin realizacji będzie dłuższy (w oczekiwaniu na sprowadzenie brakującego produktu).
  • 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
  • 6. Firma P.H.U.P Macton zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
  • 7. Ceny towarów znajdujących się w hurtowni internetowej www.Hurtownia-Majster.pl są podane w złotych polskich (podane są ceny netto oraz brutto).
  • 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży - faktura VAT lub paragon (w dniu wysyłki towaru).
  • 9. Firma P.H.U.P Macton zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wysyłki w przypadku wysyłki towarów niestandardowych.
  • 10. Hurtownia internetowa www.Hurtownia –Majster.pl zastrzega sobie możliwość zmiany ceny zamówionego produktu (tylko po wcześniejszym poinformowaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego) w przypadku nie posiadania produktu na magazynie lub posiadania niepełnej ilości.
  • 11. Firma P.H.U.P Macton prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie hurtowni (po wcześniejszym umówieniu).
 3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  • 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  • 2. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie hurtownia-majster.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@hurtownia-majster.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres hurtownia-majster, ul. Węgierska 1a, 46-045 Kotórz Mały.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
   • P.H.U.P Macton Jarosław Duda
   • ul. Opolska 26
   • 46-045 Turawa
   • Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
   • Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
   • Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
   • Adres: [adres kupującego]
   • Data: [data odstąpienia od umowy]
   • Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 5. Opis procedury reklamacyjnej:
   • 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@hurtownia-majster.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
    • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

   • 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   • 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   • 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  • Brak odstąpienia od umowy:
   • Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu hurtownia-majster.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
    • 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    • 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    • 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    • 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    • 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    • 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    • 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    • 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    • 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    • 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    • 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    • 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    • 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
   • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • DANE OSOBOWE
   • 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
   • 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  • Polityka prywatności
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
   • Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów:
   • JAROSŁAW DUDA P.H.U.P. MACTON, UL. OPOLSKA 26, 46-045 TURAWA, NIP: 7540267029
   • właściciel sklepu internetowego hurtownia-majster.pl
  • DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
    Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
    1. Podstawa przetwarzania:
    - Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
    - Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    2. Podanie danych:
    - Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
    3. Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane:
    - brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
    - brak możliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep
    4. Możliwość cofnięcia zgody:
    - w każdej chwili
    - Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
  • OKRES PRZETWARZANIA
    1. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu realizacji zamówienia na wyraźne żądanie i przechowywane przez okres, w którym jest ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
    - przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych
    - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
    - zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
    - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
    Do przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
  • UPRAWNIENIA
    1. Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania:
    - dostępu do swoich danych osobowych
    - ich sprostowania
    - usunięcia
    - ograniczenia przetwarzania
    2. A także prawo:
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    - żądania przeniesienia danych do innego administratora
    3. Kontakt w celu realizacji praw lub żądań pod adresem e-mail: kontakt@hurtownia-majster.pl
  • CIASTECZKA
   • 1. Sklep hurtownia-majster.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
    - są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
    - umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
    - nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia
    2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:
    - usunąć pliki cookies
    - blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
    3. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
    4. Jeśli wykorzystywanie plików cookies nie zostanie wyłączone w ustawieniach przeglądarki, oznacza to zgodę na ich wykorzystanie.
  • USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
   • 1. Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
    - podmiot realizujący dostawę towarów
    - dostawca płatności
    - hostingodawca
    - osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność
  • KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
    Pod adresem e-mail: kontakt@hurtownia-majster.pl